สมัครสมาชิก | เข้าสู่ระบบ

รออนุมัติ » หน่วยงาน องค์กร

เพิ่มเติมตัวอย่างแนวข้อสอบกรมราชทัณฑ์ เตรียมสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) ในปี 2559 โดยหลังจากที่ทางทีมงานได้อัพเดทตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2475 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไปแล้ว วันนี้กลับมาเพิ่มเติมกับตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2482 และจรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์ และยังแถมท้ายให้ด้วย ตัวอย่างแ

หลังจากที่ได้อัพเดทตัวอย่างแนวข้อสอบนายร้อยตำรวจหญิง เตรียมสอบในปี 2559-2560 รวมแนวข้อสอบเก่าวิชาวิทยาศาสตร์ ไปแล้วในชุดที่ 1 วันนี้กลับมาอัพเดทเพิ่มเติมในชุดที่ 2 กันคะ โดยแนวข้อสอบมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ แรง มวลและกฎการเคลือนที่ การเคลื่อนที่แนวตรง การเคลือนที่ใน 2 มิติ การเคลือนที่แบบหมุน ของไหล งานและพลังงาน การชนและโมเมนดัม ปรากฎการณ์คลื่น และความรู้อื่นๆที่ผู้สมัครสอ

ห่างหายจากการอัพเดทกันไปนาน วันนี้เรามาอัพเดทเพิ่มเติมกับตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน เตรียมสอบในตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินงาน) และนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในปี 2559 โดยแนวข้อสอบมีเนื้อหาต่างๆ เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2560) ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์สำน

เตรียมสอบกับเปิดสอบที่นี่ ดอทคอม วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภาคความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) รวมตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และแนวข้อสอบการจัดการการเงินและหลักบัญชี เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมความพร้อมก่อนสอบในตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงิน แผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) กับสำนักงานการตรวจเงิ

สำหรับเพื่อนๆที่กำลังเตรียมความพร้อมก่อนสอบกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) วันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาด เพราะทางทีมงาน เปิดสอบที่นี่ ดอทคอม ได้นำตัวอย่างแนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) มาอัพเดท!! โดยแนวข้อสอบที่นำมาอัพเดทในวันนี้มีเนื้อหาต่างๆเกี่ยวกับแนวข้อสอบความรู้ ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชีและพื้น

ข้อสอบ สตง,แนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน,2559จัดชุดใหญ่! กับตัวอย่างแนวข้อสอบเก่าๆ ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 2559 วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน แผ่นดิน พ.ศ. 2542 รวมความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน แผ่นดิน พ.ศ. 2542 เตรียมสอบในตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) และตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏ

อัพเดทล่าสุดกับตัวอย่างแนวข้อสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รวมแนวข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) และตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินงาน) วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับประวัติการตรวจเงินแผ่นดินไทย อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ แผนยุทธศาสตร์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2558 – 2561) และ

ล่าสุด!! สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) จำนวน 78 อัตรา นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินงาน) จำนวน 11 อัตรา รวมจำนวนทั้งสิ้น 89 อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม พ

ตุ๊กตาญี่ปุ่น

พลูคาวโดกุดามิ
เรียงตาม ลิงก์
ชื่อ:

รหัสผ่าน:

จำเอาไว้:
Google page rank
ด้วยค่า Google PR5 มีรายชื่อใน DMOZ จำนวน Google Backlink สูงสุดในประเทศไทย 368 หน้า ความแรง!ด้าน SEO เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โปรโมทเว็บไซต์ฟรีที่นี่ จะสามารถทำดับการค้นหาเว็บไซต์ของท่านได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่ Submit Bookmark ง่ายๆใน 1 นาที

ลงโฆษณา